ELMA ANAÇLARI

MM 106 ANAÇLI ELMA BAHÇESİNDEN BİR GÖRÜNÜM

m9 Elma Bahçesi
M9 Klon Elma Anaçları  İngiltere’de East Malling Enstitüsünde geliştirilen tam bodur elma klon anacıdır.Üzerindeki meyveyi erken verime yatırması ve meyve iriliğini arttırması yönünden mükemmel olması nedeniyle en yaygın kullanılan elma klon anacıdır. Kış soğuklarına ve ağır bünyeli toprak şartlarına dayanıklı olmakla birlikte taban suyu yüksek, durgun su bulunan topraklara hassastır. Standart çöğür anacının oluşturduğu ağacın %25-30’u kadar ağaç hacmi oluşturur. Çöğür anacına göre çeşitleri 1 hafta erken olgunlaştırır. Fransa’da geliştirilen M 9 anacıyla benzer özellikleri gösteren Pajam 1 anacı M9’dan daha zayıf, Pajam 2 ise M9 göre % 10 daha kuvvetli gelişir, Mark 9, NAK-B 337, EMLA- 9, Budavgosky 9, M9 T 339 gibi anaçlar M9 anacı ile benzer özellikleri taşır. Tam verime yattığında bu anaç üzerinde bir elma ağacı 2,5m-3m yüksekliğinde taç oluşturur.
              M 9 Elma Anacı  Kök sisteminin çok hassas ve kırılgan olması nedeniyle mutlaka destek sistemine ihtiyaç duyar. Destek sistemi, 10-15m aralıklarla beton yada, emprenye edilmiş ağaç, toprak altında 50-60 cm, toprak üzerinde ise 2,5- 3 m yükseklikte olmalıdır. Yerden 50 cm yükseklikte ilk tel ve her 50 cm de bir tel olmak üzere 4- yada 5 tel geçirilerek ağaçlara destek sistemi oluşturulur.
                M9 anaç üzerinde dikim mesafeleri; 3,5 x 1m yada 3,5x 1,2 m olarak dikilebileceği gibi. sıra üzeri mesafe 60’cm ye, toprak çok kuvvetli değilse sıralar arası mesafe 3,5’m ye düşürülebilir.
                 M9 anaçlı bahçe tesisinde dekara 120 ile 400 arasında fidan gerekli olup damla sulama sistemi mutlaka kurulmalıdır.
                 M9 Elma Klon anaçlarda üzerinde ki Çeştlere Göre 2-3 yaşlarda dekara 500-1500 kg, 5-6 yaşlarda 5-6 ton, tam verim çağı olan 7-8 yaşlarda ise 10-12 ton ürün almak mümkündür.
                 m9 Elma Anacı Phtoptphora ‘ya dayanıklı, ateş yanıklığı bakteriyel hastalığına ise hassastır.
                 M9 anacına aşılı Grany Smith ve Golden Delicious gibi çeşitlerde güneş yanıklığı görüldüğü için özellikle güneşlenmenin yoğun olduğu bölgelerde gölgeleme materyali kullanılmasında yarar vardır.
                 M 9 Klon Elma Anaçlarına Scarlet Spur. Redcief, Spur Golden gibi zayıf gelişen elma çeşitleri M9 anacı üzerinde çok zayıf gelişeceği için bu anaç üzerine aşılanmamalıdır.
MM106 Anaçlı Elma Bahçesi

MM 106 Yarı bodur elma klon anacları.

 MM 106 Yarı bodur elma klon anacıdır. M7 anacı ile benzer gelişme kuvvetinde olup elma standart çöğür anacının % 50-60’ı kadar gelişme gösterir.
                  MM 106 Klon Elma Anaçları Phtophoraya (kök çöküklüğüne) hassas, pamuklu bite ve ateş yanıklığına dayanıklıdır. Ağır bünyeli iyi drene edilmeyen topraklarda kesinlikle kullanılmamalıdır.
                MM106 Anacı  Üzerindeki çeşidi erken verime yatırır. Spur özelliği gösteren (Zayıf gelişen çeşitler) için iyi bir anaçtır. M9 anacına göre üzerindeki çeşit birkaç gün geç olgunlaşır. Kök sistemi M9 anacına göre daha iyi geliştiği için destek sistemlerine gerek duymaz. Bu anaçla kurulan bahçelerde sıra üzeri mesafeler 2-2,5m sıralar arası ise 3,5-4m olup dekara gerekli fidan sayısı 85-120 arasında değişir.
               MM106 anaç üzerinde spur (yarı bodur) çeşitlerle daha sık bahçelerde kurulabilir. Fazla dip sürgünü oluşturmaz.
                  
Elma Anaçları

ELMA ANAÇLARI ÇÖĞÜR ANAÇ İLE BODUR ANAÇLAR TAÇ OLUŞUMLARI

İMKANINIZ VAR İSE MM 106 ANAÇLI BAHÇE KURUNUZ.

MM 106 ANAÇLI BAHÇE KURULUMUNDA SİZLERE DESTEK OLALIM...

mm106 elma bahçesi

MM106 Klon ANAÇLI ELMA BAHÇESİ

mm106 anac